V saleziánskom duchu s osobným prístupom podporujeme mladého človeka,

aby rozvíjal svoje MEDIÁLNE ZRUČNOSTI, nadobúdal schopnosť KRITICKY ROZMÝŠĽAŤ

a s odvahou vytváral HODNOTNÝ OBSAH pre digitálne platformy.

 
Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií,
ktorý vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny
na Slovensku a v Česku. Zastrešuje ho Laura, združenie mladých. Od decembra 2016 je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.