V Košiciach kriticky rozmýšľali

Aj tento rok pokračoval projekt Mediálna škola pre školy, ktorého cieľom je priniesť odbornú mediálnu výchovu na gymnáziá a stredné školy. Tím lektorov, ktorí spolupracujú aj pri víkendových školeniach Mediálnej školy sa tento raz vybral na Gymnázium Edity Steinovej.

„Gymnazisti sa oboznámili s problematikou šikanovania a nástrahami mediálneho sveta, v ktorom sa pohybujú. Spolu s lektormi sa usilovali analyzovať rôzne mediálne obsahy, ktorými rozvíjali svoju mediálnu gramotnosť a kritické myslenie, ktoré sú pre život v mediálnom veľmi dôležité,“ vysvetlila lektorka a zároveň koordinátorka projektu Katarína Berešová.

Lektori sa počas troch dní venovali 180-tim tínedžerom. Prostredníctvom inovatívnych metód a neformálneho vzdelávania sa spolu so žiakmi pokúsili odhaliť tajomstvo mediálneho sveta a osvojiť si kriticko-analytický prístup, ktorý je dôležitý pre správne prijímanie mediálnych obsahov. Venovali sa témam ako sú: mediálna logika, marketing a psychológia reklamy či život na sociálnych sieťach. Úspech zožal aj fotografický workshop s profesionálnym fotografom, kde si žiaci mohli vyskúšať fotografovanie zrkadlovkou s profesionálnym príslušenstvom (externé blesky, clony, rôzne objektívy...) a možnosť konzultácie svojej tvorby s lektorom.

„Páčil sa mi prístup organizátorov aj témy, o ktorých sme sa rozprávali. Otvorilo mi to oči, lebo sme sa dozvedeli také veci, o ktorých som nikdy ani len nerozmýšľala,“ napísala do spätnej väzby jedna z účastníčok. Na základe veľmi dobrej spätnej väzby od riaditeľky školy i samotných účastníkov organizačný tím plánuje v projekte pokračovať. Najbližšie pôjdu v júni na Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne. Ďalšie workshopy plánujú až na jeseň v ďalšom školskom roku.

 

Projekt Mediálna škola pre školy, ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých, je projekt mediálnej výchovy určený najmä pre žiakov stredných škôl. Ponúka im kvalitnú a inovatívnu mediálnu výchovu a učí ich analyzovať a hodnotiť mediálne obsahy a tak dekódovať posolstvá prezentované v médiách.

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Orange.