Kurz o grafike prebiehal v rodinnej atmosfére

Mikulášsky víkend strávilo deväť mladých za počítačmi. Pod vedením lektora Sebastiána Andila totiž prebiehal na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline tretí kurz Mediálnej školy s názvom Tvorím so zameraním na dizajn a grafiku.

Meškárski druháci si počas dvoch dní osvojili základy práce vo Photoshope, vyskúšali si tvorbu plagátov či bannerov, no v programe nechýbali ani svätá omša a priestor na modlitbu. Len vytvoriť pekný plagát či reklamu však nestačí, a preto bol sobotný večer venovaný aj analýze printových reklám či billboardov.

Menším odbočením od počítačovej grafiky bol krátky blok o rozhlasovej hre, kde sa účastníci vžili do postáv cestujúcich v autobuse či pustovníkov v horách. Záver patril konečnému hodnoteniu prác a užitočným tipom do budúcna.

,, Vizuálne média sú dnes silným komunikačným prostriedkom a ja sám cítim potrebu odovzdávať tieto informácie svojim rovesníkom, aby sa ich učili lepšie používať," vyjadril sa lektor Sebastián Andil.

Mediálna škola je dvojročný projekt Laury, združenia mladých určený prevažne pre stredné a vysoké školy. Počas štyroch kurzov sa účastníci oboznámia so základmi žurnalistiky, reportážnej fotografie, dizajnu a videa. Viac informácií a prihlášku nájdete na www.medialnaskola.sk .

Alžbeta Hrušovská