JA VIDÍM. A TY?

MeŠkárske prváčence odštartovali už deviaty ročník projektu.

ŽILINA 12.11.2017

Druhý novembrový víkend sa v Žiline niesol v znamení žurnalistiky. Na tomto mieste sa už po deviatykrát uskutočnil jeden z kurzov Mediálnej školy (MeŠ) s názvom VIDÍM. Stretlo sa tu takmer dvadsať mladých z celého Slovenska, ktorých spojila spoločná túžba naučiť sa niečo nové.

Hlavným lektorom kurzu bol už po niekoľkýkrát novinár a šéfredaktor webového portálu Jozef Kotris, ktorý sa s mladými podelil o svoje skúsenosti. ,,Práve na tomto kurze v tom cítim taký hlbší zmysel, také naplnenie. V médiách toho zisťujem veľa, veľa sa učím, veľa sa dozviem a vnímam to ako obrovskú skúsenosť, ale čo s ňou. Preto stále cítim, že si tieto skúsenosti nechcem nechať len pre seba, ale odovzdávať ich ďalej napríklad prostredníctvom tohto kurzu mladým ľuďom, ktorí o to majú záujem.ˮ Spolu s ním sa o program postarala aj garantka projektu Alžbeta Hrušovská.

Kurz odštartoval piatkový večer, kedy sa účastníci  pomocou nenáročných aktivít navzájom zoznámili. Celovečernou aktivitou bolo aj zbieranie kontaktov, ktoré je dnes v oblasti médií takmer nevyhnutné a keďže médiá netvoria len písomné výstupy, mladí mali možnosť postaviť sa pred kameru či vyskúšať si prácu s fotoaparátom. Aby však vo víre vedomostí nezabudli na to, čo je naozaj dôležité, večer ukončili spoločnou svätou omšou. O duchovný program sa staral don Pavol Dzivý, ktorý svojími skúsenosťami neraz prispel aj k programu.

Vonku síce mrzlo, z hláv účastníkov sa však v sobotu doslova parilo. Po niekoľkých prednáškach prišlo na hlavné výstupy - články, ktoré boli rovno dva. Poobede mladí vyšli do ulíc a medzi Žilinčanmi hľadali informácie, potrebné pre napísanie jedného z nich. Večer sa zúčastnili simulovanej tlačovej konferencie, kde mali možnosť zahrať sa na rôzne médiá, klásť otázky a neskôr odovzdať druhý výstup.

Celý kurz sa niesol v priateľskej atmosfére a rozšíril obzory mladým účastníkom. ,,Bola tu zábava, dosť som sa toho naučil. Či už o žurnalistike alebo o tom, ako napísať dobrý článok. A odteraz si už dám pozor aj na to, ako rôzne dokážu podať médiá tú istú správu,ˮ s úsmevom dodal účastník Michal Konečný z Prešova.

Kurz sa síce skončil, v skutočnosti sa však všetko práve začalo. Je na mladých, ako využijú získané vedomosti a ukážu svetu, čo v nich je. ,,Títo mladí ľudia majú veľký potenciál písať naozaj dobré a kvalitné články. Zaujímavé, zábavné a pravdivé, ˮ skonštatovala na záver sr. Kaťa Berešová.

Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania, ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých. Dvojročný kurz vzdeláva mladých v oblasti médií a od decembra 2016 je plne akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 

 

---

Lucia Trimayová z Banskej Bystrice

účastníčka kurzu