Vzdelával svoju konkurenciu

Dizajn, grafika, reklama a vystupovanie pred kamerou. Štyri oblasti, ktoré tvorili náplň pozmeneného tretieho kurzu Mediálnej školy, ktorá sa uskutočnila 24.-26. októbra v Žiline.

Dvojročný projekt, ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých, už niekoľko rokov poskytuje mladým ľuďom neformálne vzdelávanie v oblasti mediálnej tvorby i jej analýzy.

„Cieľom Mediálnej školy nie je iba odovzdávať praktické vedomosti a zručnosti, ale spolu s mladými účastníkmi sa zamýšľať nad fungovaním mediálneho sveta, nad princípmi, ktoré ovplyvňujú mediálnu produkciu a tvorbu mediálnych obsahov,“ vysvetlila Alžbeta Hrušovská, koordinátorka Mediálnej školy.

Aj preto v bloku o reklame účastníci diskutovali o manipulatívnych technikách používaných v reklame, o umiestňovaní reklamných produktov vo filmoch (tzv. product placement) i o sťažnostiach na Radu pre reklamu. Kritike sa nevyhli ani súčasné predvolebné bilbordy.

Spolu s lektorom sa v grafických blokoch účastníci zamerali najmä na tvorbu vizuálov – plagátov, bannerov a vizitiek. „Uvedomujem si, že som v podstate vzdelával svoju konkurenciu :) Ale keďže ma grafický dizajn fascinuje, som rád, že som mohol tento kurz odlektorovať. Zároveň som aj ja mohol profesionálne trochu podrásť a pričiniť sa k zlepšeniu vizuálnej a dizajnovej stránky nášho okolia,“ povedal Šebo, lektor blokov o grafike.

Mediálny tím organizuje kurzy v spolupráci so sestrami saleziánkami a saleziánmi. U mladých ľudí sú veľmi obľúbené:Je vždy skvelé stretnúť ľudí, ktorí majú rovnaké zapálenie a ešte k tomu za účasti trpezlivých lektorov. Okrem toho mi tento víkend pomohol aj duchovne,“ povedal Lukáš, jeden z účastníkov.

Účastníkov tretieho kurzu čaká v marci posledný absolventský kurz, na ktorom budú tvoriť  svoj záverečný videopríbeh. Organizátori dúfajú, že osvojené zručnosti absolventom pomôžu nielen pri ich činnosti v strediskách, ale aj pri uplatnení sa na trhu práce.